Akcie
Momentálne neprebiehaju žiadne akcie.
Kontakt
E-mail:
info@klimatizacie-chladenie.sk
gabriska@klimatizacie-chladenie.sk

Telefonický kontakt: 
00421 948 136 773 
 
Profil
Profil
Firma COOL Service, spol. s r.o. ponúka svojim zákazníkom:
  • Návrh - riešenie
  • Dodávku
  • Servis klimatizačných zariadení pre byty, domy a kancelárske priestory a chladiarenské technológie pre priemyselné využitie.
Našim cieľom je dodať pre zákazníkov kvalitné riešenia klimatizačnej techniky a chladiarenských technológií.

Pri dodávkach dbáme na profesionálnu aplikáciu klimatizačných zariadení a chladiacich technológií.
Ponúkame našim zákazníkom servis po celú dobu životnosti zariadenia.

 Výsledkom línie návrh-dodávka-servis je pre zákazníka maximálna spokojnosť s dodaným zariadením a jeho prevádzkovaním ako i energetickou záťažou dodanej klimatizačnej jednotky alebo chladiacej technológie.